درباره ما

 

 

مجمع علمی و فرهنگی مجد مؤسسه ای پژوهشی خصوصی است که توسط دکتر سید عباس حسینی نیک از سال 1369 تأسیس گردیده و بطور تخصصی در حوزه حقوق فعالیت دارد.

سابقه مجد از 30 سال گذشته و شمار آثار منتشر شده از 1500 عنوان فراتر رفته است. علاوه بر کتاب، انتشار بیش از شصت شماره از مجلات حقوقی مجد و همچنین فعالیت های پژوهشی و حقوقی بخصوص در حوزه حقوق مالکیت فکری و انتخاب ناشر نمونه سال جمهوری اسلامی ایران برای سه سال (93 و 94 و 97) در کارنامه مجد می باشد.

 این مجمع در حال حاضر دارای زیر مجموعه های زیر است:

 انتشارات مجد

 انتشارات امجد

- دفتر مطالعات و آموزش های حقوقی مجد

 ماهنامه حقوقی مجد

 فصلنامه نظریه های حقوقی

 فروشگاه مرکزی مجد

 سایت فروشگاهی آثار چاپی مجد   www.majdpub.ir

 سایت فروشگاهی آثار الکترونیکی مجد   www.majdpub.com

 دفتر حمایت از حقوق تألیف و نشر   www.booklaw.ir