قوانین و مقررات

-        سایت فروش آثار حقوقی با سابقه حدود بیست ساله دارای اعتبار کافی نزد حقوقدانان کشور می باشد و لیکن به دلیل ورود کاربران جدید و جهت اطلاع آنان متذکر می گردد که در این سایت آثار حقوقی اعم از کتاب، مجله و نرم افزار های حقوقی که به صورت قانونی منتشر گردیده اند، عرضه می گردد.

-        همه آثار مربوط به انتشارات مجد نبوده بلکه سعی گردیده هر نوع آثار حقوقی که در فروشگاه مرکزی مجد عرضه گردیده و به فروش می رسد، در این سایت نیز ارائه گردد. بنابراین مسئولیت اعتبار قانونی هر اثر غیر مجد اعم از داشتن مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رعایت حقوق مالکیت فکری دیگران، قیمت و مانند این موارد، بر عهده ناشر آن بوده و مجد در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

-        آثار فروخته شده از طریق سایت مجد توسط اداره پست یا پیک موتوری و آژانس ارسال می گردد. هزینه ارسال برعهده مشتری می باشد.

-        درصورتی که کتاب فروخته شده به هر دلیلی موجود نباشد، کل مبلغ پرداختی توسط مشتری بازپرداخت خواهد شد.

-        آثار خریداری شده حداکثر ظرف24 ساعت تحویل پست می گردد. درصورتی که روش ارسال، پیک یا آژانس توافق شده باشد، آثار خریداری شده حداکثر ظرف 24 ساعت تحویل مشتری خواهد شد.

     -  کتاب فروخته شده بجز مواردی که دارای اشکال فنی و ظاهری باشد، مرجوع نخواهد شد.