اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۷مرجع کامل تست های طبقه بندی حقوق مدنی جلد دوم «پاسخنامه تشریحی»

دسته بندی: آموزش و آزمون حقوقي - سوالات طبقه بندي شده

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۹۱

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درانتشار و آثار و اجراي قوانين بطور عموم (مواد 1تا10)
* بخش اول: كليات و مقدمات
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تاليفي
* بخش دوم: اصل آزادي قراردادي «ماده 10ق.م»
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تاليفي
2- جلد اول: در اموال
* كتاب اول: در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تاليفي
* كتاب دوم: در اسباب تملُّك (ماده140)
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تاليفي
3- جلد دوم: دراشخاص
* كتاب اول: دركليات (مواد 956 تا 975 ق.م)
* كتاب دوم: در تابعيت
* كتاب سوم: در اسناد سجل احوال (مواد 992 تا 1001)
* كتاب چهارم: در اقامتگاه (مواد 1002 تا 1010)
* كتاب پنجم: در غايب مفقود الاثر (مواد 1011 تا 1030ق.م)
* كتاب ششم: در قرابت (مواد 1031 تا 1033)
* كتاب هفتم: در نكاح و طلاق (1034 تا 1157)
* كتاب هشتم: در اولاد
* كتاب نهم: درخانواده (مواد 1195 تا 1206)
* كتاب دهم: درحَجر وقيموميت (مواد 1207 تا 1257)
الف- تست هاي آزمونها
ب- تست هاي تاليفي
4- جلد سوم: قانون مدني– درادله اثبات دعوي(1257 تا 1335)