تازه های نشر

دکتر محمد مهدی رضوانی فر

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12273

540,000 ریال

زهرا خاتونی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12251

640,000 ریال

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12252

400,000 ریال

حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریار مسلم

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12250

370,000 ریال

غزاله رفاعی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12247

300,000 ریال

سید امیر علی تاج

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12248

340,000 ریال

دکتر علیرضا حسین بیکی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12246

520,000 ریال

مجمع علمی فرهنگی مجد

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12245

2,430,000 ریال

پر فروش ها

احمد متولی

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 10466

1,000,000 ریال

دکتر مهدی رشوند بوکانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12169

430,000 ریال

زهرا خاتونی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12251

640,000 ریال

دکتر فرزانه سریر

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 10467

900,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 11180

1,100,000 ریال

دکتر فرید کمیجانی

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12146

760,000 ریال

مصطفی اصغر زاده بناب

نوبت چاپ 4 / سال 1398 / شناسه 7343

750,000 ریال

مهدی الهویی نظری

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12172

550,000 ریال

تجدید چاپ جدید

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 14 / سال 1399 / شناسه 423

550,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 19 / سال 1399 / شناسه 1700

1,250,000 ریال

دکتر مهدی شهیدی

نوبت چاپ 13 / سال 1399 / شناسه 362

600,000 ریال

دکتر سید عباس حسینی نیک

نوبت چاپ 29 / سال 1399 / شناسه 3440

950,000 ریال

احمد متولی

نوبت چاپ 4 / سال 1399 / شناسه 10466

1,000,000 ریال

دکتر رضا شکری

نوبت چاپ 21 / سال 1399 / شناسه 1708

940,000 ریال

دکتر غلامرضا کامیار

نوبت چاپ 2 / سال 1399 / شناسه 12049

950,000 ریال

سید حسین حسینی نیک

نوبت چاپ 6 / سال 1399 / شناسه 3447

2,470,000 ریال