اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۵


فصلنامه نظریه های حقوقی شماره 6 «پاییز1402»

دسته بندی: مجلات و مجموعه مقالات - فصلنامه حقوقي

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۰۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
جنگل زدایی انبوه یکی از مصادیق اکوساید‌:بازنگری در پاسخهای حقوقی از طریق چشم انداز اصول عدالت انتقالی
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و حقوق بین الملل
تعارض کنوانسیون منع شکنجه و نظام حقوقی ایران در قبال کیفرهای بدنی از حق شرط تا تعهد بر اصلاح نظام کیفرها
روش‌ ثبت‌ حدنگاری‌ مالک‌ در‌ ایران