اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶تنظیم بازار بدون مداخله دولت «شناخت تغییرات نهادی»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۵۲۵

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تنظيم گري
2- تأثير مسائل مربوط به نظم عمومي
3- رويكردي به نظامات تنظيمي خودمختار
4- ساختار نهادي
5- مطالعات موردي
6- تجزيه و تحليل
7- ارزيابي
8-تجزيه و پراكندگي تنظيمي
9- فرآيند تغيير شكل نهادي
10-....