اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷پیشگیری از قاچاق و ورود غیر مجاز اتباع افغان «مطالعه موردی استان فارس»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۴۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- علت شناسي قاچاق و ورود غيرمجاز افغان ها
2- علل رانشي
3- ضرورت پيشگيري از قاچاق و ورود غيرمجاز افغان ها
4- كاهش امنيت
5- نرخ ارتكاب جرم توسط افغان ها
6- انتخاب راهبرد پيشگيرانه
7- پيشگيري قضايي– كيفري
8- پيشگيري انتظامي
9- پيشگيري اجتماعي
10- مطالعات ميداني