اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۶درس گفتارهای حقوق مخاصمات بین الملل «بازچاپ1403»

دسته بندی: حقوق بين الملل - حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۵۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاريف و مباني مخاصمات مسلحانه
2- انواع مخاصمات مسلحانه
3- مخاصمات مسلحانه در خاورميانه و نقض حقوق جنگ اسلامي
4- ويژگيهاي جنگ در اسلام
5- قواعد حقوق جنگ در اسلام
6- حقوق اسلامي جنگ و موردهاي خاص آن
7- حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه
8- خشونت عليه كودكان از سوي نيروهاي حافظ صلح و كارمندان ملل متحد
9- قطعنامههاي سازمان ملل متحد در ايجاد عرف بينالمللي
10- نقض حقوق بينالملل در مخاصمات مسلحانه
11- تعامل بين حقوق بشر بينالمللي و قواعد حقوق بشردوستانه
12- نوع سوم مخاصمات مسلحانه
13- مخاصمات داخلي كه بينالمللي ميشوند (نوع سوم مخاصمات مسلحانه)
14- عمليات تروريستي در مخاصمات مسلحانه
15- شرايط خاص عملياتهاي تروريستي در حوزه حقوق مخاصمات
16- عدالت پس از جنگ و مسئوليت قربانيان خصومتهاي مسلحانه
17- ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺟﻨﮓ