اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۲۷


نکاتی مهم در باب معاملات دولتی

دسته بندی: حقوق قراردادها - حقوق پيمان و قرارداد مهندسي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۶۰۰

سال چاپ:۱۴۰۳

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کلیات معاملات دولتی
2- نیاز به کالا و خدمات
3- تطابق کالا و خدمات مورد درخواست با برنامه‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی
4- برگزاری مناقصات
5- مسائل و پاسخ‌‌های قانونی مرتبط با معاملات دولتی
6- برخی موارد قانونی مرتبط با قراردادها
7- موارد مرتبط با تامین خدمات
8- اهم موارد موضــوع قراردادهای حجمی
9- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
10- موارد مرتبط با فسخ تعهدات
11- برخی مبحث رویه قضایی و عمل مرتبط با معاملات دولتی
12-مسائل و پاسخ‌‌های قانونی مرتبط با مناقصات
13- مسائل و پاسخ‌‌های قانونی مرتبط با مزایدات
14- احکام صادره درخصوص تخطی از مفاد قوانین و مقررات مرتبط