مسئولیت مدنی «الزامهای خارج از قرارداد» جلد 2 «مسئولیت های خاص و مختلط» (شومیز) مسئولیت مدنی «الزامهای خارج از قرارداد» جلد 2 «مسئولیت های خاص و مختلط» (شومیز)

عنوان: مسئولیت مدنی «الزامهای خارج از قرارداد» جلد 2 «مسئولیت های خاص و مختلط» (شومیز)

نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان

قیمت: 2,400,000 ریال

خلاصه عناوین کتاب:

فصل اول: مسئولیت ناشی از فعل غیر
1-مسئولیت کارفرما
2- مسئولیت متصدی حمل و نقل
3- مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون
فصل دوم: مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت اموال
1- مسئولیتهای عمومی (ناشی از تقصیر)
2- مسئولیت خاص دارنده اتومبیل
3- مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا
فصل سوم: مسئولیت پزشکی و ورزشی
1- مسئولیت پزشک
2- مسئولیت ورزشی
فصل چهارم: مسئولیت ناشی از استیلاء نامشروع تضمین حق مظلوم
1- مفهوم غصب
2- آثار غصب
3- مسئولیت تضامنی غاصبان
4- دعوای غصب
فصل پنجم: استیفاء
1- استیفای مشروع
2- استیفای نامشروع

دسته بندی حقوقی
موضوع اصلی حقوق مدنی
موضوع فرعی حقوق مدنی 4 ( الزامهای خارج از قرارداد)
نویسنده دکتر ناصر کاتوزیان
مترجم
نوبت چاپ 4
سال انتشار 1401
زبان کتاب فارسی
شابک
قطع کتاب وزیری
جلد کتاب شومیز
تعداد صفحه 506 صفحه
وزن 759 گرم
کتابهای مرتبط

دکتررضامقصودی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 8767

1,400,000 ریال

دکتر ایراندخت نظری

نوبت چاپ 3 / سال 1397 / شناسه 7697

2,100,000 ریال

دکتر پرویز نوین

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 7574

650,000 ریال

دکتر امیر مهدی قربان پور

نوبت چاپ 2 / سال 1394 / شناسه 7344

2,400,000 ریال

دکتر ناصر کاتوزیان

نوبت چاپ 9 / سال 1401 / شناسه 7280

1,100,000 ریال

دکتر سید حسین صفایی

نوبت چاپ 18 / سال 1402 / شناسه 6273

2,100,000 ریال

دکتر حسینقلی حسینی نژاد

نوبت چاپ 1 / سال 1392 / شناسه 6180

1,400,000 ریال

دکتر ناصر کاتوزیان

نوبت چاپ 5 / سال 1402 / شناسه 4953

3,800,000 ریال

نظرات کاربران