اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۷تحدید حملات سایبری در چارچوب قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه «بازچاپ1402»

دسته بندی: حقوق سايبر و فضاي مجازي - حقوق سايبري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۷۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شبكه‌هاي رايانه‌اي و فضاي سايبر: مفاهيم، ساختار و ويژگي‌‎ها
2- حملات سايبري
3- حملات سايبري از منظر حقوق بين‌الملل بشردوستانه و پيامدهاي نقض آن
4- رويكرد حقوق بينالملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سايبري
5- پيامدهاي نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه در حملات سايبري
6- جبران خسارت ناشي از نقض
7- مكانيزم مقابله با حملات سايبري در نظام حقوقي داخلي و فراملي
8- تحول مفاهيم حقوق مخاصمات مسلحانه در پرتو حملات سايبري
9- حملات سايبري از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه
10-....