اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۲حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۸۷۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۸۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حريم خصوصي
2- گونه شناسي حريم خصوصي
3- فضاي سايبر
4- حريم خصوصي در فضاي سايبر
5- اصول حمايتي ناظر بر حريم خصوصي در فضاي سايبر
6- حمايت از حريم خصوصي در حقوق بين الملل(از حمايت سنتي تا سايبري)
7- مزاياي و محدوديت هاي فضاي سايبر براي حريم خصوصي
8- ناقضان حريم خصوصي در فضاي سايبر
9- گونه شناسي نقض حريم خصوصي در فضاي سايبر
10- مباني حمايت از حريم خصوصي در فضاي سايبر
11- اقدامات بين المللي و منطقه اي ناظر بر حمايت از حريم خصوصي در فضاي سايبر