اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2 «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۳۸۴۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جامعه بين‌المللي
2- دولتها
3- سازمانهاى بينالمللى
4- افراد
5- شركتهاى فراملى
6- خلقها و نهضتهاى آزادي بخش
7- سازمانهاى غيردولتى
8- شورشيان
9- گروه‌هاي تروريستي