اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۲جنبه های کیفری رانت اقتصادی در حقوق ایران « بازچاپ1402» «مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق جزا - حقوق كيفري اقتصادي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۱۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معناي لغوي و اصطلاحي و انواع رانت
2- پيشينه رانت
3- ضرورت جرم انگاري رانت اقتصادي
4- تأثيرات رانت به نظام اقتصادي
5- ابعاد رانت اقتصادي از منظر حقوق ماهوي
6- مصاديق مجرمانه منطبق با رانت اقتصادي
7- مسئوليت كيفري دخالت كنندگان در رانت اقتصادي
8- ابعاد رانت‌ اقتصادي از منظر حقوق شكلي
9- شيوه تعقيب و تحقيق در جرم رانتخواري
10- شيوه حفظ و توقيف اموال بدست آمده از جرم
11- قرار تضمين حضور متهمان
12- دادرسي ويژه اشخاص خاص
13- ايجاد محدوديت‌هاي دفاعي براي متهمان