اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۴


تحلیل فقهی حقوقی عقد صلح در مقام معاملات نسبت صلح ابتدایی و قرارداد خصوصی

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 6 ( عقود معين 1 )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۵۵۶

سال چاپ:۱۴۰۳

۳۱۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفاهیم و کلیات عقد صلح در مقام اعمال حقوقی
2- مفهوم و مبنای عقد صلح ابتدائی
3- ماهیت عقد صلح ابتدائی
4- نسبت عقد صلح ابتدایی(بدوی) و ماده 10 قانون مدنی
5- اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی
6- رابطه صلح ابتدائی و قراردادهای خصوصی
7- انواع صلح ابتدائی(بدوی) باتوجه‌به موضوع صلح و مورد صلح
8- انواع اعمال حقوقی قابل‌جایگزین در عقد صلح با قابلیت عدم اجرای شرایط و احکام خاصه
9- صلح در مقام بیع
10- صلح در مقام اجاره
11- صلح ابتدایی و شرط ابتدایی
12- صلح در مقام هبه
13- صلح در مقام عقود اذنی
14- اقاله