اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۸۴


تجارت برق پایدار از منظر حقوق تجارت بین الملل

دسته بندی: حقوق انرژي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۶۶۸

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تجارت فرامرزی برق و حقوق تجارت بین‌الملل
2-ویژگیهای متمایز کننده برق از سایر کالاها
3-توسعه و تکامل سیستمهای برق
4-فواید تجارت بینالمللی برق
5- تجارت برق و حقوق تجارت جهانی
6-تجارت برق پاک و محیط زیست
7- مزایای ادغام شبکه برق برای محیط زیست
8-گامهایی به سوی شبکه جهانی برق
9-تجارت برق پاک و امنیت انرژی
10-امنیت انرژی پایدار و ارتباط آن با تجارت برق
11-جنبههای سیاسی اتصال به شبکه
12-صنعت برق ایران
13-ساختار بازار برق
14-نهادهای مختلف بخش برق ایران
15- وضعیت صنعت برق ایران
16-چالشهای صادرات صنعت برق ایران