اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۹۴


حقوق فضای سایبر

دسته بندی: حقوق سايبر و فضاي مجازي - حقوق سايبري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۵۹۵۸۷

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کلیات و مفاهیم
2- قراردادهای مرتبط به رایانه
3- تعریف قرارداد و انواع آن
4- شرایط عمومی صحت قرارداد
5- عناصر تشکیل دهنده قرارداد
6-جرایم و مجرمان سایبری
7- جرایم و امنیت سایبری
8- فضای مجازی
9- مفهوم شناسی فضای مجازی
10- جرایم سایبری علیه افراد
11- جرایم سایبری علیه دارایی
12-جرایم سایبری علیه کشورها
13- مجرمان سایبری
14-جرایم رایانه ای منطبق با قانون موضوعه ایران
15-ادله الکترونیک