اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۲تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «بازچاپ 1403»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق اداري - ديوان عدالت اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۷۲۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۸۲۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۷۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- الگوهاي نظارت قضايي بر اعمال دولت و محدوديّت هاي آن
2- الگوي دادرسي اداري در ايران
3- ساختار و تشكيلات ديوان عدالت اداري
4- صلاحيّت هاي ديوان عدالت اداري
5- رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري
6- رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
7- اجراي احكام ديوان عدالت اداري
8- فهرست موضوعي گزيده آراء شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
9- قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
10-.....