اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۷سازمان های منطقه ای در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق بين الملل - حقوق سازمان هاي بين المللي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۹۲۱

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- توسل به زور و محدوه آن در حقوق بين‌الملل
2- بررسي حقوقي توسل به زور در حقوق بين‌الملل
3- بررسي موارد توسل به زور در حقوق بين‌الملل و مشروعيت آنها
4- پيدايش و تبلور مفاهيم منطقه‌گرايي و سازمان‌هاي منطقه‌اي در جامعه بين‌المللي و جايگاه آنها در حقوق بين‌الملل
5- كالبد شكافي سازمان‌هاي بين‌المللي در جامعه بين‌المللي
6- جايگاه سازمان‌هاي منطقه‌اي در حقوق بين‌الملل
7- نظام امنيت جمعي و عملكرد سازمان‌هاي منطقه¬ايي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد
8- سازمان ملل متحد و بررسي نحوه ارتباط و تعامل با نهادهاي منطقه‌اي
9- بررسي عملكرد برخي از سازمان‌هاي منطقه‌اي در پرتو فصل هشتم منشور ملل متحد
10-...