اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۵۳


حقوق تجارت 1«تاجر، فعالیت ها و دفاتر تجارتی»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق تجارت - تجارت 1 ( كليات معاملات تجاري )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۴۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقدمه اي برحقوق بازرگاني و ارتباط آن با ساير رشته‌ها
2- تاريخ چه حقوق بازرگاني
3- منابع حقوق بازرگاني
4- موقعيت حقوق بازرگاني در ميان علوم اجتماعي
5- بازرگان، بنگاه و فعاليت بازرگاني درپرتوي مقررات صنفي
6- نظريه‌هاي ابرازي
7- بنگاه‌ها، اشخاص و مقررات صنفي- تجاري
8- فعاليت‌هاي بازرگاني در پرتوي مقررات صنفي
9- آثار مترتب بر فعاليت‌هاي صنفي- بازرگاني