حقوق شرکتها در ایران جلد 7  «company law in iran» حقوق شرکتها در ایران جلد 7  «company law in iran»

عنوان: حقوق شرکتها در ایران جلد 7 «company law in iran»

نویسنده: دکتر محمود عرفانی

قیمت: 50,000 ریال

از این مجموعه:

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 1 / سال 1394 / شناسه 9267

120,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10327

400,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 6992

400,000 ریال

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 3 / سال 1394 / شناسه 5733

150,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 4 / سال 1398 / شناسه 5734

170,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 2 / سال 1393 / شناسه 5735

90,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 3 / سال 1394 / شناسه 5736

170,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 5 / سال 1396 / شناسه 5737

250,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 3 / سال 1395 / شناسه 5738

250,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10117

400,000 ریال

فاقد موجودی

دکتر محمود عرفانی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10829

200,000 ریال

فاقد موجودی

خلاصه عناوین کتاب:

1-PUBLIC AND PRIVATEJOINT- STOCK COMPANTIES IN IRAN
2- LIMITED LIABILITY COMPANY
3- GENERAL PARTNERSHIP AND PROPORTIONAL LIABILI PARTNERSHIP COMPANIES
4- LIMITEDPARTNERTNERSHIP CAM PANY
5- JOINT – STOCK PARTNERSHIP CAMPANY
6- COOPERATIVE CAMPANIES.
7- NON- COMMERCIAL INSTITUTES – REGISTRATION OF COMPANIES
8- RAX REGULATIONS OF IRANIAN AND FOREIGN COMPANIIES AND INTITUTES

دسته بندی حقوقی
موضوع اصلی حقوق تجارت
موضوع فرعی حقوق تجارت 2 ( شرکتهای تجاری )
نویسنده دکتر محمود عرفانی
مترجم
نوبت چاپ 2
سال انتشار 1392
زبان کتاب فارسی
شابک
قطع کتاب وزیری
جلد کتاب گالینگور
تعداد صفحه 312 صفحه
وزن 530 گرم
کتابهای مرتبط

دکتر حشمت الله سماواتی

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11759

1,050,000 ریال

حسین اقدامی

نوبت چاپ 5 / سال 1398 / شناسه 8174

900,000 ریال

دکتر سیده زهرا پور رشید

نوبت چاپ 2 / سال 1398 / شناسه 8670

1,000,000 ریال

وحید عظیمی تهرانی

نوبت چاپ 1 / سال 1396 / شناسه 10565

150,000 ریال

مریم پاژخ

نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 11844

280,000 ریال

دکتر محمد حیدری

نوبت چاپ 2 / سال 1400 / شناسه 11915

1,100,000 ریال

دکتر بنیامین شکوه فر

نوبت چاپ 1 / سال 1399 / شناسه 12438

800,000 ریال

دکتر محمد صقری

نوبت چاپ 1 / سال 1401 / شناسه 13043

4,550,000 ریال

نظرات کاربران