اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۲۰حقوق تجارت ج2 « حقوق شرکت های تجاری»

دسته بندی: حقوق تجارت - حقوق تجارت 2 ( شركتهاي تجاري )

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۷۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۴۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفي شركت تجاري(تعريف، ماهيت حقوقي، ويژگي‌هاي شركت تجاري و انواع آن)
2- اصول و قواعد حاكم بر تأسيس شركت‌هاي تجاري
3- قواعد حاكم بر تشكيل شركت‌هايي كه تمام سرمايه آن‌ها از آورده شركاي اوليه يا مؤسسين شركت تأمين و فراهم مي‌شود
4- قواعد تشكيل شركتهايي كه بخشي از سرمايه آنها با عرضه عمومي سهام به مردم تأمين ميشود
5- اصول و قواعد حاكم بر سازمان و نحوه اداره شركت تجاري
6- ركن تصميمگيرنده در شركتهاي تجاري
7- اصول و قواعد حاكم بر روابط شركت تجاري با اعضاء و اشخاص ثالث
8- اصول و قواعد حاكم بر روابط شركت تجاري با اعضاء
9 - اصول و قواعد حاكم بر روابط شركت و اشخاص ديگر
10- اصول و قواعد حاكم بر تغييرات شركت‌هاي تجاري
11- تغييرات اعضاء، اساسنامه و تغييرات راجع به مميزات شخص حقوقي و اركان شركت
12- تغييرات سرمايه در شركتهاي تجاري
13- قواعد حاكم بر انحلال و تصفيه شركت تجاري
14- قواعد حاكم بر انحلال شركت تجاري
15- تصفيه امور شركت تجاري منحله