اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۷۹


تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان «بازچاپ1402»

دسته بندی: حقوق جزاي اختصاصي - جرايم عليه اشخاص

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۳۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف و سير قانونگذاري تعرضات جنسي
2- مشتركات تعرضات جنسي در اركان تشكيل دهنده و ملحقات مجازات
3- تعرضات جنسي توأم با تماس فيزيكي
4- تعرضات جنسي بدون تماس فيزيكي