اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۳۴۵داوری در رویه قضایی (بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق داوري - داوري داخلي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۰۰۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۵۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- كليات داوري
2- منابع داخلي داوري ايران
3- انواع داوري
4- آثار راي داوري
5- آراي داوري به انضمام تحليل آرا
6- قاعده اقدام
7- موجبات بطلان راي داور
8- موارد ابطال راي داور
9- آراي داوري به انضمام تحليل آرا