اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۴اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران «بازچاپ 1403»

دسته بندی: حقوق اداري - كليات حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۳۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسي نظريه اساسي سازي در حقوق اداري
2- مفهوم، شكل گيري و دلايل ضرورت اساسي سازي
3- بررسي حقوق اداري در پرتو نظريه اساسي سازي
4- اساسي سازي حقوق اداري در نظام حقوقي فرانسه
5- كلياتي پيرامون حقوق اداري فرانسه
6- نظريه اساسي سازي حقوق اداري در فرانسه و فرآيند تحقق آن
7- اساسي سازي حقوق اداري در نظام حقوقي ايران
8- اساسي سازي حقوق در نظام حقوقي ايران
9- ارزيابي اساسي سازي حقوق اداري در ايران