اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۶


بیمه شناورهای دریایی چارچوپ قراردادی و الزامات قانونی با تاکید بر حوزه نفت و گاز

دسته بندی: مجموعه قوانين - قوانين وزيري شوميز

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۴۵۷

سال چاپ:۱۴۰۳

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1. مبانی و مفاهیم اساسی بیمه شناورهای دریایی
2. بررسی مفهوم بیمه شناورهای دریایی و ویژگی‌های آن
3.شناسایی ریسک‌های شناورهای دریایی و مدیریت آن
4. الزامات قانونی بیمه شناورهای دریایی
5. آثار جانبی منفی و تاثیر آن بر الزام قانونی اخذ بیمه شناورها
6. اقدامات پیشگیرانه و پسینی جهت مقابله با ریسک ها و حوادث شناورهای دریایی
7.چارچوب قراردادی بیمه‌های شناورهای دریایی
8. قراردادهای رایج بیمه شناورهای دریایی
9. ارکان قراردادی بیمه نامه‌های شناور‌های دریایی
10.تاثیر الزامات قانونی و صنعت نفت و گاز بر مفاد قراردادهای بیمه شناورهای دریایی