اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۷۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۳


حقوق مدنی ارث جلد2 «تقسیم، تعیین سهم الارث، امور ترکه» (بازچاپ1401)

دسته بندی: حقوق مدني - حقوق مدني 8 ( شفعه وصيت و ارث )

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۷۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- فرض و صاحبان فروض _ قرابت و صاحبان قرابت
2- وراثي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند
3- سهم الارث وراث طبقه اول_ سهم الارث وراث طبقه دوم_
سهم الارث وراث طبقه سوم
4- سهم الارث خنثي _ توارث زوجين
5- محل تحقق ارث و دادگاه صلاحيت دار
6- مهر و موم تركه،برداشتن مهروموم _ تحرير تركه
7- قبول يا رد تركه_ تصفيه تركه _ تقسيم تركه
8- تركه متوفاي بلاوارث _ تصديق انحصار وراثت
9- ....