اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶درسهایی از حقوق مدنی شفعه «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۹۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۱۷ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حق شفعه
2- مفهوم و اوصاف حق شفعه
3- شرايط ايجاد حق
4- مهلت حق شفعه
5- زوال حق شفعه
6- اخذ به شفعه
7- تعريف و ماهيت حقوقي و جايگاه اخذ به شفعه
8- شرايط اخذ به شفعه
9- آثار اخذ به شفعه
10- آيين دادرسي اخذ به شفعه
11- نمونه سوالات تستي در خصوص حق شفعه كه در آزمون‌هاي مختلف مطرح شده است.
پاسخ تحليلي و تشريحي سوالات