اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۷درآمدی بر کیفر تعزیر از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعه

دسته بندی: حقوق جزاي عمومي - تعزيرات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۴۰۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۳۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم واژه تعزير
2- مبناوانواع تعزيرو انواع مجازات‌هاي آن
3- قلمروي، ضابطه، ماهيت وخصايص جرايم تعزيري
4- شرايط اقامه كننده، مستحق واجراي تعزير
5- مواردتفاوت، جايگزيني، تشديدواسقاط جرايم تعزيري