اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۳حقوق قراردادهای بالادستی نفت و گاز «بازچاپ1403»

دسته بندی: حقوق انرژي - حقوق نفت و گاز

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۵۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول كلي حاكم بر فعاليت ها و قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز
2- نظام مالي و مالكيتي در پروژه ها و قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
3- پيشينۀ تاريخي قراردادهاي نفتي كشور ايران
4- دوره قراردادهاي امتيازي (1280 تا 1329 ه.ش)
5- دورۀ قراردادهاي مشاركتي (1333 تا 1353)
6- دورۀ قراردادهاي خدماتي و تصويب دومين قانون نفت (1353 تا 1357 ه.ش)
7- اقسام قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و مقررات ناظر بر آن ها
8- قراردادهاي امتيازي سنتي
9- قراردادهاي امتيازي جديد
10- قراردادهاي مشاركت
11- حقوق و تعهدات پيمانكاران در انواع مختلف قراردادهاي بالادستي