اطلاعات کتاب فیلم
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۱


کتاب فیلم دوره آموزشی کاربردی حقوق ثبت املاک

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب فیلم: ۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب فیلم کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده بر روی ویندوز - اندروید- iOS-

        موبایل خود را وارد نمایید
كتاب فيلم هاي آموزشي مجد در محيط نرم افزار spotplayer در رايانه و گوشي همراه قابل استفاده است.
جلسه اول ـ عمليات مقدماتي ثبت
1 ـ مراحل هشت گانه منتهي به ثبت ملك در دفتر املاك
2 ـ موارد عدم لزوم انتشار آگهي¬هاي نوبتي و تحديدي
3 ـ نكات مهم كاربردي ثبتي ـ حقوقي
جلسه دوم ـ وضعيت حقوقي و تكليف نقل و انتقال ملك در اثناي ثبت آن
(تحليل كاربردي مواد 41 ـ 45 قانون ثبت)
1 ـ ماهيت قولنامه و ميزان نقش و تأثير آن در اثبات مالكيت
2 ـ موارد مستحدثه پس از ثبت ملك در دفتر املاك
1 ـ تغيير حدود
2 ـ كسر مساحت يا اضافه مساحت
3 ـ اجراي ماده 45 آئين نامه ق.ثبت
4 ـ تجيمع املاك
جلسه سوم ـ املاك مشاع / اشتباهات و اختلافات ثبتي
1- افراز، تفكيك و فروش املاك مشا
2 ـ اشتباهات و اختلافات ثبتي
1 ـ انواع و مصاديق اشتباهات و اختلافات ثبتي
2 ـ مراجع ثبتي صالح به رسيدگي
1 ـ رئيس اداره ثبت
2 ـ هيات نظارت
3 ـ شوراي عالي ثبت
3 ـ موارد صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت (بررسي و تحليل كاربردي ماده 25 ق.ثبت)
جلسه چهارم - تعارض در اسناد مالكيت
1 ـ نحوه احراز مرجع صالح
2 ـ راهكار قانوني ابطال سند مالكيت معارض
3 ـ اعتراضات ثبتي
4 ـ موارد صدور سند مالكيت به موجب قوانين خاص