اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۹محشای قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان «بازچاپ1403»

دسته بندی: حقوق بشر - حقوق كودك و اطفال بزهكار

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۲۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سند ملي حقوق كودك و نوجوان
2- قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
3- قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست
4- قانون سقط درماني
5- قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور