اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۲۹۲بزهکاری اطفال «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی: حقوق بشر - حقوق كودك و اطفال بزهكار

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- كليات وتعاريف بزهكاري اطفال
2- تقسيم بندي جرايم اطفال و نوجوانان
3- جرايم ضد اجتماعي- جرايم غير اجتماعي- آمار جنايي جرايم ارتكابي توسط اطفال و نوجوانان- سن مسئوليت كيفري اطفال در قوانين موضوعه ايران- مباني مسئوليت كيفري اطفال
4- علل وعوامل ارتكاب جرم توسط اطفال و نوجوانان
5- وراثت- عوامل ذاتي غير ارثي - تاثير داروهاي شيميايي بر والدين واطفال- تاثير تشعشعات راديواكتيو- حالات هيجاني والدين قبل از زايمان- عوامل مربوط به دوران زايمان - اختلالات روحي ورواني اطفال ونوجوانان اختلالات اجتماعي در محيط زندگي كودكان ونوجوانان
6- راهكارهاي پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان
7- عوامل پيشگيري - راهكارهاي پيشگيرانه
8- نحوه رسيدگي به جرايم اطفال در ايران
9- فرآيند رسيدگي - فرازونشيب در سياست كيفري - تشريفات دادرسي مربوط به اطفال ونوجوانان بزهكاردر قوانين ايران
10- پيشنهادها در خصوص بهينه كردن قوانين وتربيت بزهكاران نابالغ