اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۸


بزهکاری اطفال و نوجوانان

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۷۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مسووليت كيفري اطفال درادوار مختلف
2-مسئوليت كيفري اطفال از نظر قانوني
3- عكس العمل جامعه درقبال اطفال بزهكار
4- تغييرات حاطه در قوانين
5- دادگاه اطفال و نوجوانان
6- انواع جرايم ارتكابي اطفال و نوجوانان
7- جرايم بر ضد اشخاص
8- ارتكاب جرايم عليه اموال و يا نظم عمومي جامعه
9- علل ارتكاب جرايم عليه اطفال و نوجوانان
10- عوامل بزه زاري داخلي و خارجي
11-....