اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۷


قراردادهای ائتلاف استراتژیک تجاری در صنعت نفت و گاز

دسته بندی: حقوق انرژي - حقوق نفت و گاز

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۴۳۳

سال چاپ:۱۴۰۳

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاریخچه، مفهوم، ماهیت، انواع و مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک
2- تاریخچه قراردادهای ائتلاف استراتژیک
3- مفهوم قراردادهای ائتلاف استراتژیک
4- انواع قراردادهای ائتلاف استراتژیک
5- مبانی قراردادهای ائتلاف استراتژیک
6- ائتلاف استراتژیک به عنوان ابزار هم گرایی
7- اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف استراتژیک
8- شروط خاص قراردادهای ائتلاف استراتژیک
9- ساختار قراردادهای ائتلاف استراتژیک
10- بررسی تفسلی قراردادهای ائتلاف استراتژیک پروژه محور
11- کاربردها و چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک
12- کاربردهای قرارداد ائتلاف استراتژیک در صنعت نفت و گاز
13- چالش های قرارداد ائتلاف استراتژیک