اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۹۰


تعلیق مجازات در دنیا

دسته بندی: آيين دادرسي - اجراي احكام و نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۶۵۲

سال چاپ:۱۳۹۱

۳۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
- بررسي تعليق مجازات رويكردي منطقي
2- تعليق مجازات در سرتاسر جهان خاستگاه و توسعه
3- ريشه ها و هدف تعليق مجازات
4- حكم تعليق مجازات
5- سازماندهي و ساختار
6- تعليق مجازات همچون يك حرفه
7- اشتغالات مختلف تعليق مجازات
8- پرسنل داوطلب بخش تعليق مجازات
9- پژواكي در تعليق مجازات تطبيقي