اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مجوز بهره برداری در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل (بازچاپ1401)

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۴۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مال و حقوق مالكيت فكري
2- حقوق مالكيت فكري
3- قراردادهاي مجوز بهره برداري
4- مباني نظري و ماهيت حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري
5- ماهيت حقوقي قرارداد مجوز بهره برداري
6- مجوز بهره برداري و حق انتفاع
7- آثار حقوقي قراردادهاي مجوز بهره برداري
8- حقوق و تعهدات انتقال دهنده قراردادهاي مجوز بهره برداري
9- حقوق و تعهدات انتقال گيرنده در قراردادهاي مجوز بهره برداري