اطلاعات کتاب
مجد
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۶مبانی حجیت ادله اثبات دعوا کیفری و نقش آنها در چگونگی ایجاد علم و معرف برای قاضی

دسته بندی: آيين دادرسي - ادله اثبات دعوي

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۸۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسي، سيرتاريخي و مباني حجيت ادله
2- ادله اثبات دعوا
3- جايگاه قاضي در نظام‌هاي دادرسي و ادله اثبات
4- نظام‌هاي دادرسي كيفري، جايگاه و نقش قاضي در آن ها
5- ادله اثبات در دعاوي كيفري
6- مبناي حجيت ادله در نظام اثباتي كيفري
7- بررسي حجيت امارات
8- سيستم‌هاي ارزيابي ادله در دادرسي كيفري و نقش آن در علم قاضي
9- الزامات ضابطين دادگستري در خصوص اقرار و اصل مشروعيت تحصيل دليل
10- علم و معرفت و ارتباط آنها با ايجاد علم و معرفت براي قاضي
11- تحليل علم و معرفت از منظر ادله اثبات دعواي كيفري
12- رابطه معرفت و يقين
13- بررسي‌هاي معرفت شناختي و نوع معرفت مورد نظر در معرفت شناسي
14-علم قاضي، حجيت آن و نظام اثباتي ادله(تحليلي-تطبيقي)
15- رابطه ادله اثبات دعوا و ايجاد علم و معرفت براي قاضي
16- ادله سنتي و ايجاد علم و معرفت براي قاضي