اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶






اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری «با نگرشی بر قوانین کیفری فرانسه و آمریکا»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۰۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري و بررسي موارد مشكوك
2- قلمرو اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري
3- منابع اصلي شخصي بودن مسئوليت كيفري
4- مباني اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري